Saxborn fastigheter

Kvalitetsarbete

Vi arbetar för att våra hyresgäster skall uppleva en hög servicegrad och ett bra bemötande. Därför mäts hela tiden hyresgästernas nöjdhet med service, med sin lägenhet och sitt bostadsområde.

Hyresgästenkät
Saxborn Fastigheter har aktivt arbetat för att skapa kundnöjdhet och trygghet i sitt boende samt lika bemötande. Bland annat genom att vartannat år genomföra en hyresgästenkät via ett företag som heter AktivBolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Både Hyresgästföreningen och hyresgästerna får ta del av resultatet. Synpunkterna ligger sedan till grund för en åtgärdsplan, som innebär olika förbättringar av den service som erbjuds.

Våra policys
Saxborn Fastigheter arbetar målmedvetet för att vara så tydliga och informativa som möjligt gentemot våra nuvarande och blivande hyresgäster. Därför har vi upprättat ett antal policys för att beskriva hur vi vill arbeta och faktiskt arbetar med exempelvis uthyrning av lägenheter och hantering av personuppgifter. När det gäller andrahandsuthyrning och byten hänvisar vi till Fastighetsägarnas regler.

Vi tycker att det är viktigt att berätta hur vår förvaltare väljer ut nya hyresgäster. Du kan se det i Rutin för uthyrningPDF. Här berättas om gången från att man söker en lägenhet till det att någon av de sökande skriver kontrakt på den.

Eftersom vår förvaltare hanterar personuppgifter dagligen vill vi genom vår PersonuppgiftspolicyPDF säkerställa att dessa behandlas korrekt.

Rutin för huvudnyckelsystemPDF säkerställer att vår förvaltare hanterar det förtroende vi fått av våra hyresgäster att hantera huvudnycklar som används vid åtgärder i fastigheterna.