Kontakt

Saxborn Fastigheters bestånd förvaltas av:

Opalen FastighetsFörvaltning AB
Kungsportsavenyn 22
Box 53098
400 14 Göteborg

Tel: 031-7998500
E-post: kundservice@opalen.se