Saxborn fastigheter
Saxbornflagga mot blå himmel

Om oss


Långsiktigt förädla och förvalta

Saxborn Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger hyresrätter i Göteborg. Hos oss står kunden i fokus. Vårt mål sedan allra första början är att långsiktigt förädla och förvalta våra fastigheter för att erbjuda ett tvärsnitt av befolkningen ett tryggt och prisvärt boende med hög kvalitet. Vi ser våra fastigheter som en investering för framtiden -  inte som en handelsvara.

Utmärkelse för Bästa Service index

Vi arbetar kontinuerligt för att utvecklas och sin tur ge våra kunder en god service. Att undersöka vad kunderna tycker via undersökningar och daglig dialog är därför viktigt för oss. Saxborn Fastigheter har fått utmärkelse för Bästa Serviceindex och Bästa lyft vid kundundersökning utförd utav oberoende kundundersökningsföretaget Aktiv Bo. En undersökning gjord bland 200-talet bostadsföretag i hela Sverige där vi tilldelades topphöga serviceindex på över 90 %. Här tar vi del av värdefulla synpunkter från våra hyresgäster som ger oss underlag till framtida förbättringar.

Tillsammans med ytterligare tre fastighetsägare i Sverige blev Saxborn Fastigheter nominerad till Årets Fastighetsägare 2014. En ärofylld utmärkelse som årligen delas ut utav Fastighetstidningen till fastighetsägare som visat på en bärkraftig affärsidé, god kundkontakt, kommersiell framgång och god miljö.

Med start 1975

Saxborn Fastigheter är ett familjeägt företag som grundades 1975 och som idag drivs av syskonen Anna och Fredrik Saxborn. Genom köp och egen nyproduktion har vi efterhand byggt upp ett bestånd av centralt belägna bostadsfastigheter i Göteborg. Läs mer våra lägenheter och fastighetsbestånd här.

I de äldre fastigheterna har vi renoverat samtliga lägenheter och utrymmen och vi har nu påbörjat en andra renoveringsomgång, där vi fokuserar på bra design och användar-vänlighet. Genom att välja material och utrustning av bästa möjliga kvalitet förbättrar vi våra hyresgästers boendemiljö, samtidigt som vi försäkrar oss om låga framtida underhållskostnader.

Extern förvaltning

På grund av en omorganisation förvaltas Saxborn Fastigheters bestånd från och med 1 juli 2015 av Opalen FastighetsFörvaltning AB. Saxborn Fastigheter är fortsatta ägare till beståndet. Opalen FastighetsFörvaltning AB är ett bolag inom fastighetsförvaltning som huvudsakligen verkar i Göteborgsområdet. Företaget startades 1983 och består idag av ett väletablerat team.