Vårt engagemang


Vi stödjer Stadsmissionen

Göteborgs Stadsmission bedriver ett viktigt arbete med behövande, som är lika beundransvärt som det tyvärr är nödvändigt i Sverige idag. För att stödja deras hjälp till människor i utanförskap är Saxborn Fastigheter sedan 2013 Företagsvän och stödjer Stadsmissionen ekonomiskt. Istället för julklappar till våra hyresgäster, skänker Saxborn Fastigheter ett stort antal entrébiljetter till Universeum & MegaFun till Göteborg Stadsmissions verksamhet för ett värde av 30.000 kr per år. Detta möjliggör många, glada och efterlängtade besök under hela året för de barnfamiljer som lever under stor ekonomisk press och söker sig till Stadsmissionen.

Vårt miljötänk

Saxborn Fastigheter arbetar aktivt för att minska negativ miljöpåverkan och skapa en bra miljö för våra hyresgäster. Vi gör aktiva val genom att bland annat använda oss utav materialval med lång livslängd och endast förnybar energi i våra fastigheter med stämpeln Bra miljöval vilket är en oberoende miljömärkning där miljökraven ställs och kontrolleras av Naturskyddsföreningen. Vi erbjuder våra hyresgäster en välfungerande sophantering med stort urval av återvinningsmöjligheter för exempelvis livsmedelsavfall, glas, plast, metall, glödlampor, batterier och kartong. Vi erbjuder även goda möjligheter till cykelparkeringar, både inom- och utomhus i samtliga av våra bostadsfastigheter för att ge förutsättningar och bidra till att öka användandet av cykel och minska bilanvändandet. Tillsammans med Sunfleet erbjuder vi ett effektivt sätt att kunna ha bil ibland utan att äga en egen. Ett enkelt sätt att gynna miljön och underlätta vardagen för våra hyresgäster.

Bilpool tillsammans med Sunfleet

Du som inte vill skaffa egen bil men vill njuta av fördelarna av att ändå ha tillgång till en - när du vill. Sunfleet och Saxborn Fastigheter driver tillsammans en bilpool på vår elbilsparkering på Björcksgatan 34. Som Sunfleetmedlem får du tillgång till de senaste Volvobilarna som du kan boka en timme, ett dygn, en helg, en vecka eller precis så länge du vill.